Källdalens samfällighetsförening Källdalens samfällighetsförening Källdalens samfällighetsförening Källdalens samfällighetsförening

Lite bilder från städdagen 14 september 2019. Tack till Leif-K Olsson som skickat in bilderna.

/>

/>

/> /> /> /> /> /> /> />

Thursday the 23rd. - Joomla Templates