Källdalens samfällighetsförening Källdalens samfällighetsförening Källdalens samfällighetsförening Källdalens samfällighetsförening

Lite bilder från städdagen 13 maj 2017. Tack till Gunilla Petersson som skickat in bilderna.

  />

/>

  />

/>

/>

Thursday the 23rd. - Joomla Templates